Peb lub hom phiaj

Txhawm rau qhuas Vajtswv los ntawm kev npaj nrog cov thawj coj tseem ceeb hauv paus txawm los tsim cov koom txoos hauv phau Vajlugkub uas txhawb nqa nws tus kheej thiab tsim tawm ntawm txhua pab pawg.

Lub zeem muag

pom cov neeg pe hawm Vajtswv.

Tswv yim

Tsim ib txoj hauj lwm qhuab qhia uas nyob ntawm txoj cai thiab kev txaus ntawm Vaj Lug Kub; tsis nyob ntawm tus txiv neej lossis nyiaj txiag.

Cov ntawv pov thawj

Cov neeg hais li cas txog peb Cov Khoom

Santosh Makal Church Planter
West Bengal, India

​ This training manual has been a turning point in my ministry. After getting to know and understand what God wants from me as a church planter, I now follow the plan of God. He is building His church today from district to state and from state to another country. I recommend all church planters to know the plan of God for building His church. This manual can help you discover that plan.

Ken Auer Businessman & Pastor

God has used [this manual] to change my life and given the men around me a deep root in the Scriptures. Our church is acting more like the one that the Scriptures talk about and many are blessed because of it.

Mari Daniel Church Planter, Karnataka, India

The last ten years, I studied and applied this biblical philosophy in my life and ministry. When I studied and used this manual in the ministry, I went from an educator to biblical church planter.

  Tiv tauj peb!

  Peb xav hnov los ntawm koj. Thov qhia rau peb paub yog tias koj:

  Select your language &
  download Training Resources
  in your language for free!

  0 +
  Available Languages