Vajtswv Txoj Kev Npaj rau Nws cov thwj tim

Peb zoo siab heev los muab kev nkag mus rau peb phau ntawv tshiab, sib tham sib, rub tawm tau “Vajtswv Txoj Kev Npaj rau Nws cov thwjtim”! Cov khoom no yog muab pub dawb xwb. Peb xav kom koj nyeem Tsab Ntawv Qhia Ua ntej (hauv qab) kom nkag siab zoo dua ntawm cov ntaub ntawv.