ແຜນຂອງພຣະເຈົ້າສຳລັບສານຸສິດຂອງພຣະອົງ

ພວກ​ເຮົາ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ປຶ້ມ “ແຜນ​ການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ​ສາ​ນຸ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ” ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ກັນ​ໄດ້! ເອກະສານນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ເຈົ້າອ່ານຈົດໝາຍແນະນຳກ່ອນ (ຢູ່ລຸ່ມນີ້) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ.