उहाँका चेलाहरूको लागि परमेश्वरको योजना

हामी हाम्रो नयाँ, अन्तरक्रियात्मक, डाउनलोड गर्न मिल्ने पुस्तक “उहाँका चेलाहरूको लागि परमेश्वरको योजना” मा पहुँच प्रदान गर्न धेरै उत्साहित छौं! यो सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ। हामी तपाईंलाई सामग्रीको राम्रोसँग बुझ्नको लागि पहिले (तलको) परिचय पत्र पनि पढ्न अनुरोध गर्छौं।