Nhiệm vụ

Làm vinh hiển danh Chúa bằng việc kết hợp với những lãnh đạo địa phương, khích lệ xây dựng Hội thánh trên nền tảng kinh thánh để tự mình đứng vững và có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng.

Khải tượng

Được nhìn thấy tất cả mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời.

Phương pháp

Xây dựng mục vụ Độc Lập trên nền móng của Thẩm Quyền và sự Trọn Vẹn của Kinh Thánh; không phụ thuộc vào con người hay tiền bạc.

Lời chứng

Mội vài lời chứng
về Mục vụ

Santosh Makal Church Planter
West Bengal, India

​ This training manual has been a turning point in my ministry. After getting to know and understand what God wants from me as a church planter, I now follow the plan of God. He is building His church today from district to state and from state to another country. I recommend all church planters to know the plan of God for building His church. This manual can help you discover that plan.

Ken Auer Businessman & Pastor

God has used [this manual] to change my life and given the men around me a deep root in the Scriptures. Our church is acting more like the one that the Scriptures talk about and many are blessed because of it.

Mari Daniel Church Planter, Karnataka, India

The last ten years, I studied and applied this biblical philosophy in my life and ministry. When I studied and used this manual in the ministry, I went from an educator to biblical church planter.

  Liên hệ chúng tôi!

  Chúng tôi rất vui khi nhận được tin từ các bạn. Liên hệ ngay nếu các bạn muốn:

  Select your language &
  download Training Resources
  in your language for free!

  0 +
  Available Languages